Zorgtaxi binnen en buiten regio

De zorgtaxi is het zittend vervoer per taxi naar een zorginstelling, dat noodzakelijk is vanwege een medische behandeling. U bestelt uw zorgtaxi direct bij ons, waarna we u op de afgesproken tijd komen op halen (reserveer tijdig). Voor declaratie van de kosten ontvangt u een kwitantie van de chauffeur, of factuur via onze administratie.

Om gebruik te maken van de zorgtaxi hebt u toestemming (vervoersverklaring) van uw zorgverzekeraar nodig. Vier groepen patiënten krijgen zittend ziekenvervoer vergoed:
- nierdialysepatiënten
- radiotherapie- en chemotherapiepatiënten
- visueel gehandicapten
- rolstoelgebruikers
Een vijfde groep patiënten kan aanspraak maken op vergoeding van zittend ziekenvervoer op basis van de hardheidsclausule. Onder bepaalde voorwaarden (afstand, frequentie en behandeling) kan de verzekeraar op basis van deze hardheidsclausule besluiten in individuele gevallen een afwijkende afweging te maken en vergoeding voor zittend ziekenvervoer toe te kennen.

Neem contact op met onze planners die het tarief voor uw vervoer kunnen berekenen. Daarbij kunnen zij u adviseren in de verschillende mogelijkheden en vervoersvormen.

Werknemer weer aan het werk

Het is ook mogelijk om met de taxi naar uw werk te reizen, wanneer u nog niet in staat bent om zelfstandig te reizen. Hierdoor bent u in staat om weer aan het arbeidsproces deel te nemen. De taxiritten worden rechtstreeks aan het bedrijf gefactureerd. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.

 

Google   Taxi Tilburg